تبلیغات
بانك تاریخ - انگلیس و بلوچستان
بانك تاریخ
اینجا بانك تاریخ است ؛ و تجربه پول های آن ؛ سرمایه ات را به كار نگیری ، دیگران از آن وام خواهند گرفت!
نوشته شده در تاریخ جمعه 18 آذر 1390 توسط سعید میهن بلاگ | نظرات ()

 

 

در سال 1662 م، دولت پرتقال بمبئی را به چارلز دوم پادشاه انگلیس بخشید و او نیز بمبئی را به کمپانی هند شرقی منتقل کرد، گسترش این کمپانی تسلط انگلیس در هندوستان را سبب شد. با ظهور ناپلئون در فرانسه تمام معادلات قدرت و سیاست جهانی به هم خورد. ناپلئون به دنبال فتح هندوستان بود که شاهرگ حیاتی انگلیس به شمار می‌رفت. انگلستان فرمانروای دریاها بود و ناپلئون راهی جز حمله از طریق خشکی به هند نداشت و این راه به ناچار از ایران می­گذشت. از طرف دیگر روسیه نیز تحمل برتری رقیب دیرینه خود یعنی انگلستان را نداشت و به دنبال فتح نواحی شرقی ایران بود. انگلیس نیز به دنبال تسلط بر نواحی شرقی ایران و افغانستان بود تا بتواند نیروهای خودی را در آنجا مستقر سازد و در مقابل حملات فرانسه و روسیه بایستد. انگلیسیها برای سدکردن هجوم فرانسه و روسیه به هندوستان، به افغانستان لشکرکشی کردند و نفوذ خود را از طریق دو دستگی و ایجاد تفرقه بین بلوچها گسترش دادند. در سال 1859 م، انگلیس برای برقرار کردن رابطه مخابراتی مستقیم هند و اروپا یک رشته سیم بین اسکندریه و خلیج فارس دایرکرد. در سال 1278 ﻫ..ق دولت انگلیس، گلداسمیت را به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه چگونگی امتداد این خط تلگراف در طول صحرای مکران مأمورکرد. در سال1247ﻫ..ش انگلیس قصد تصرف بلوچستان را داشت که ناصرالدین شاه با آنان کنار آمد و قرارشد مرزهای بین ایران و هند مشخص گردد. مقاومت بلوچها، افسران انگلیسی را به این نتیجه رساند که تنها از طریق کنار آمدن با سران طوایف بلوچ می­توانند بر حاکمیت خویش در بلوچستان تداوم بخشند. به همین دلیل عمده سران و خانهای بلوچ را با دادن اسلحه و مختصری مقرری فریب دادند و به بهانه عبور خط تلگراف در هر محل تلگرافخانه­ای بر پا کردند و پرچم انگلیس را بر فراز آن برافراشتند. بدین سان انگلیسها در سراسر بلوچستان نفوذ کردند. انگلیسیها با این دسیسه‌های استعمارگرانه و بی قیدیهای حاکم وقت بود که به سال1287 ﻫ..ق نیمی از بلوچستان ایران را جدا و به خاک پاکستان فعلی ضمیمه کردند.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: رویداد تاریخ معاصر،